Store og små problemer!

Mens planeten er ved at dåne, af varme, så er opmærksomheden nu rettet mod Greenpeace der i forbindelse med en aktion for planeten Jorden har sat nogle fodspor på en kulturarv i Peru (Nazca-linjerne i den sydlige del af Peru) i forbindelse med en af deres aktioner ved Klimatopmødet i Lima, Peru… Kulturarven er et af Sydamerikas mest kendte arkæologiske vidundere og indeholder en række af enorme symboler og figurer, der forestiller dyr, mennesker og planter. Symbolerne, som er på Unesco’s liste over verdensarv, er formentlig blevet ridset ned i jorden for mellem 1.500 og 2.000 år siden.
HVAD mon der er at se om 2000 år på planeten Jorden!?

Keep going on Greenpeace!

Læs mere her om aktionen og problemet:
http://politiken.dk/kultur/ECE2481812/greenpeace-forsvarer-brug-af-civil-ulydighed-i-peru-aktion/

ØKOLOGISK MANGFOLDIGHED

…hvis nogen gik og tænkte at interessen for en grøn bæredygtig omstilling var en næsten ny trend, så læs lige dette historiske og glade nedslag fra Nyhedsbladet Øko-net, nr. 11, marts 1996 – http://www.eco-net.dk/Blad/Bladene/Blad11F.html#Leder (forøvrigt en tid hvor Svend Aukens Grønne Fond støttede med over 100 millioner kr. om året til civilsamfundets deltagelse!!!):

Leder:
Økologisk mangfoldighed
Man blev i godt humør af at se hvor bredt folkeligt repræsenteret Netværkets 3. årsmøde på Den Danske Husflidshøjskole i januar var. Det var et møde med repræsentanter fra miljøbevægelser, informations- og offentlige kontorer, iværksættere, selvstændige samt diverse foreninger og skoleformer.
Et folkeligt møde med ca. 200 økologi interesserede entusiastiske deltagere, der flettede netværk – og inspirerede hinanden. Fortalte og viste hvor mangfoldig de grønne tiltag er i Danmark.
Og jvf. bagsiden her, ses nogle af os måske igen til Grønne Markedsdage i Stenløse til Skt. Hans.

Økologi, grønt islæt og skole-elever
Grønt islæt hedder det som undervisningsministeren vil have skal gennemsyre alle uddannelses institutioner i Danmark.
Derfor er den økologiske konkurrence for skole-elever, som IFOAM ’96 har udskrevet op til den 1. Økologiske Verdensudstilling – der til august giver os alle mulighed for at se og møde en del af den globale økologiske mangfoldighed i København – en fornem anledning til at sætte et praktisk økologisk projekt igang på din eller dine børns skole.
Så vil vi alle vinde – fordi – for at kunne begribe og involvere sig i miljøproblemerne må man igennem inddragelse og undervisning, tilbydes nogle måder at forstå de miljømæssige udfordringer på, i praksis i hverdagen – brug chancen.

LM-N
*

Sænk overliggeren!

TANKER I ANLEDNINGEN AF ØKO-NET / NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING & PRAKSIS’s 20 ÅRS FØDSELSDAG & JUBILÆUM D. 23. JANUAR 2014. ET RUNDT HJØRNE DER GIVER ANDLEDNING TIL AT UDNÆVNE 2014 TIL “Aktions-år for FOLKEOPLYSNING & UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG OMSTILLING & UDVIKLING – HELE 2014”.

Øko-net blev født i kølvandet på Rio-topmødet for miljø og udvikling i 1992. Vi startede med en folkeoplysnings-vision – for uden oplysning og uddannelse vil det være en uendelig proces at stille om til bæredygtighed, for der vil forløbende komme nye til som ikke har lært og forstået retningen, som vi skal…

Som tiden går, er der nogen gange fokus på de ekstrem nødvendige tiltag for menneskehedens fremtidssikring – den var stor i optakten til Klimatopmødet COP15, der jo som bekendt blev afholdt i København i 2009. Efterfølgende blev den næsten helt væk, men et par effektive orkaner og en del oversvømmelser, har dog holdt live i kendskabet til den globale opvarmning og de klimatiske ændring, vi allerede ser, og især har i vente. Så måske er der ingen grund til bekymring, altså i forhold til den folkelige oplysning, på måske det vigtigste og mest problematiske vi bør handle omkring.

Men viden er jo ikke nok. Især hvis den ikke følges af handling. Dagbladet Information havde i den forbindelse et tankevækkende interview med Dennis Meadows den sidste dag i 2013. Meadows stod for 40 år siden i spidsen for arbejdet med rapporten ’Grænser for vækst’. I interviewet fortæller han om hvordan rapportens mest dystre scenarier faktisk er ved at blive virkelighed. Væksttrangen er ikke indbygget i vores gener, men den er blevet kernen i dagens økonomi. Dennis Meadows siger i artiklen:
“Vi har ikke fjernet en eneste af krisens grundlæggende årsager. De, der udløste krisen, har lobbyet og arbejdet for systemets beståen, og derfor bevæger vi os mod en ny krise. Demokratiet vil gå tabt mange steder, miljøet vil ændre sig dramatis, befolkningen vil skrumpe – det er, hvad jeg tror”. “Så hvor finder man håb? Ja, det lyder banalt, men hos dine venner, dine børn, din familie. Og hvis du er frustreret over at gøre ting uden at kunne se, at det nytter, så sænk overliggeren”. “For at tale personligt: Jeg er stort set holdt op med at forelæse og skrive om alle disse ting. Jeg går i haven i stedet. Vi har etableret en fællesskabshave i mit lokalområde i New Hampshire. Det løser ikke verdens problemer, men det rummer enorm positive og konstruktive oplevelser for dem, der ikke før har haft denne mulighed.”
Det kan anbefales at læse hele analysen her:
http://www.information.dk/483407

ET AKTIONS-ÅR FOR FOLKEOPLYSNING OM BÆREDYGTIGHED
I januar 2014 fylder Øko-net 20 år, og dette jubilæum skal fejres – i hele 2014 – dette starter ved en jubilæums-reception torsdag d. 23. januar – præcist 20 året for Øko-nets stiftelse ved stiftende møde på Den frie Lærerskole i Ollerup med 170 deltagere d. 21.-23. januar 1994 – indbydelsen lød den gang: ”Økologi for fremtiden” – et møde for livet!
Samtidig udnævner vi 2014 til et Aktions-år for FOLKEOPLYSNING & UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG OMSTILLING & UDVIKLING – HELE 2014 – og Øko-net vil over året stå bag en række arrangementer, herunder en landsdækkende Bæredygtig Debatstafet.
2014 er samtidig det sidste år i FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014), og i forhold til udviklingen og indsatsen på dette område har vi meget at indhente og at få sat i værk.

Skal det lykkes, at få den folkelige omstilling med, og altså ikke kun den teknologiske, hvor man samtidig råber på vækst, og kalder den grøn vækst, så må vi bygge på de erfaringer og styrker vi har, og her har Danmark/Norden det helt specielle som folkeoplysningen gennem snart 150 år har formet vores land og kultur.
Men traditionen og formen skal holdes vedlige. Og udvikles. Altså debat, dialog og uddannelse, skal gå i hånd med praksis og omstillings-praksis, som skal indlæres og udvikles. Og sådan vil det være fremover. Og alle skal være med, og det skal blive sjovt, sundt og gavnligt for mennesker og natur.
Dertil kommer den globale forståelse, og en mere retfærdig fordeling af goderne – således kommer vi heller ikke uden om en solidarisk udvikling, hvor vi I den vestlige verden mv. kommer til at gå ned i forbrug af ressourcer. Vi skal ud og finde andre værdier, og samtidig hjælpe den 3. verden i sin udvikling, med viden og læring.

Velkommen til en ny runde med folkeoplysning for bæredygtig Udvikling!

ORD FORKLARING:

Folkeoplysning er fordybelse og udvikling af kompetencer, som er demokratiskabende og skaber en sammenhængsskabende kraft i samfundet

Bæredygtig Udvikling handler om fremtiden, forvaltet nu! Om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og på et andet sted.
Eller man kan sige:
Bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig, økonomisk og social retfærdig fremtid – din, vores og deres fremtid.
Tager du stilling og handler, påvirker du udviklingen.
Gør du ikke, påvirker du den også!

INVITATIONEN & PROGRAMMET til 20 års jubilæums-receptionen for Øko-net kan downloades her, inkl. sidste nyt fra Øko-net, Januar 2014:
http://web.eco-net.dk/home/NytEco-net_januar2014.pdf

24/7

‘Fireogtyve timer i døgnet, syv dage om ugen’

Vi ku’ som borgere og samfund bruge 24/7 på omstilling til bæredygtighed
– vi gør det bare ikke…!

Hvorfor?

Hvorfor har vores regering fx ikke en klar vision som: ”Afskaffelse af konventionelt landbrug i Danmark!” Med den målsætning at nå så langt som det overhovedet kan lade sig gøre! Selvom nogen vil mene at det er et kontroversielt mål. Men et rødt/grønt flertal bør vel have ambitioner, især hvis vi skal opnå reelle og varige mål i en bæredygtig omstilling.

Og hvorfor uddanner vi os ikke til den nødvendige bæredygtige omstilling…?
Det kunne jo være en form for solidarisk beslutning, at alle skal deltage i at lære og være grønne… så er alle jo lige i den fremtidige konkurrence og vækst kamp, bare alle klogere på hvordan en nødvendig bæredygtig udvikling ser ud. For øvrigt er det et fælles internationalt mål, om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, vi som nation har tilsluttet os med Agenda 21-deklarationen fra 1992.

Dette er nogle øko-filosofiske/politike tanker her på vejen ind i 2014, hvor der bl.a. samtidig er en række aktive danskere, der er ved at etablere et nyt parti, Alternativet, der vil lancere sit partiprogram i juni på Bornholm op til Folkemødet 2014.
Og hvor der i starten af april 2014 er indkaldt til økologisk-praktiker-træf på Samsø, af en række mindre danske ngo-organisationer, som fx Landsforeningen Praktisk Økologi og Landsforeningen for Økosamfund. Jo der er stadig grøde i den grønne kedel, men hvor er den politiske vision og handling!?
Og hvad kommer i grunden først – et grønt Folketing eller en grøn befolkning!? Eller måske skal de to mødes halvvejs…! Men hvem kaster den første sten! Lad os nu komme i gang, ordentlig, på alle fronter – i erhvervslivet, i uddannelserne, i hjemmene, i kommunerne, i staten, i vores daglige handlinger og i vores internationale solidaritet.

Grøn 24/7 – det nye motto!
Og nej, ikke kun d. 24. juli, som man nogen gange har set, at det grønne kun er noget der er fremme i skåltaler og ved særlige konferencer – bare ikke i dagligdagens muligheder og handlinger!

24/7 tak!
Det bliver sjovt og livsbekræftende, også for kommende generationer!
Fornemmer allerede en tak fra dem, et sted derude, forude!

Vi er alle i samme båd!

Fra verdens leders mandat til civilsamfundet og agenda 21-deklarationen (1992), til unges appel og opråb om bæredygtig omstilling nu! (2013)

Af Lars Myrthu-Nielsen & Katrine Vestermark Køber
– en artikel om den nødvendige folkeoplysning for bæredygtig omstilling!
Med en lille kronologisk gennemgang af nogle folkelige mobiliseringer, manifester, deklarationer og anbefalinger om bæredygtig udvikling, gennem de sidste snart 20 år. (Artiklen blev oprindelig skrevet som oplæg til Øko-nets årsmøde 2013, der blev afholdt søndag d. 28. april på Galleri Galschiøt i Odense).

Tiden går og klokken slår! Men kommer vi tættere på en reel omstilling af samfundet til bæredygtig praksis? Verdens ledere gav civilsamfundet et mandat ved topmødet om miljø og udvikling i Rio i 1992, bl.a. via Agenda 21-deklarationen, der bl.a. anviser hvordan lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner skal samarbejde omkring at skabe bæredygtige processer og løsninger. Men hvor er processen blevet af… og hvad kom der i grunden ud af det nye topmøde for bæredygtig udvikling, det såkaldte Rio+20 i sommeren 2012? Gode og relevante samfundsspørgsmål, men desværre ser de ud til at være glemte og uaktuelle. Pga. den såkaldte finanskrise? Eller er der noget andet galt? Har vi glemt at det hele startede med et problem: Miljøet led (og lider) overlast! I 1992 erkendte verdens ledere, at de ikke kan løse problemerne uden deltagelse og samspil med civilsamfundet. I Agenda 21-deklarationen handler kapitel 28 om hvordan lokale myndigheders initiativer skal støtte, udvikle og bidrage til en bæredygtig udvikling og kapitel 36 om hvordan Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) kan uddanne og lære om bæredygtig forståelse og handling. Men desværre, så er al snakken om Agenda 21 forstummet, og strategisk involvering af borgerne er ikke længere højt på dagsordenen. Det samme er gældende for UBU, der desværre ikke får stor opmærksomhed fra de skiftende danske regeringer.

Hvad skal der til for at vende denne udvikling? Forstår de ledende politikere og den danske befolkning overhovedet hvad der menes med det nye meget brugte udsagn: Omstilling? Er folk klar over at det er en radikal drejning der skal til, hvis vi reelt skal se resultater på den lange bane? Det er bl.a. her UBU kommer ind – vi skal arbejde med en mentalitetsændring. Dette skal ske gennem læring og gennem pædagogikken i uddannelserne, men det skal også ske gennem en bæredygtig og økologisk praksis og drift af de mange uddannelsesinstitutioner i Danmark. Og sidst men ikke mindst gennem folkeoplysning og erfaringsdeling – herunder politisk debat om løsningerne! Disse tre områders potentiale for udviklingen af en bæredygtig livsstil skal gennemsyre vores uddannelser fra børnehave, over universitet, til højskolelivet for ældre og unge!

I Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, der blev stiftet i januar 1994 i forlængelse af hele Rio-topmødet og den efterfølgende proces, har vi haft som fokus at skabe synlighed, viden og netværk inden for bæredygtig udvikling og økologisk praksis. Bl.a. via Nyhedsbladet Øko-net, der udkom i 10 år indtil 2005, hvor bl.a. fjernelsen af portostøtten gjorde det umuligt at rundsende bladet, der udkom som et gratis blad, støttet af Den Grønne Fond i Miljøstyrelsen, til landet skoler mv. Sideløbende etablerede vi en database, med overblik over alle grønne initiativer, herunder en omfattende og landsdækkende kalender for grønne møder og arrangementer.
Undervejs i vores folkeoplysende netværksarbejder blev vi engageret i forskellige Wake Up Calls projekter, der resulterede i alt fra et Grønt Landsskue, et tumpe-manifest, en bæredygtigheds-deklaration, en balanceakt, en klima-deklaration og UBU-anbefalinger.

Her i 2013 er der så kommet en appel fra et unge-netværk der kalder sig Omstilling Nu. Inspireret af denne sidste appel følger sidst i artiklen et kronologisk tilbageblik på mange af de gode initiativer op til denne helt friske appel. Og vi fornemmer at det bliver mere og mere alvorligt, idet der nu ikke længere udgives manifester eller sendes anbefalinger – men der sendes appeller! At appellere betyder: at bede eller kraftigt anmode nogen om at handle på en bestemt måde. Skal vi da virkelig ned på begge knæ og bede bønner, for en fremtid for vores børn og børnebørn?

Rundt om i hele verden søsættes mange forskellige bæredygtighedsprojekter, initiativer, visioner og anbefalinger. Men alligevel lever vi i 2013 stadig ikke bæredygtigt (nok)! Vi er blevet endnu større forbrugs-narkomaner, og politikernes mantra og medicin er stadig vækst og forbrug – selvom de kalder det grøn vækst.
Hvorfor har samfundet, inklusiv beslutningstagere og alle os andre, ikke for længst brugt de mange gode anbefalinger og visioner til at vende udviklingen? Hvorfor tør politikere ikke gennemføre politik der sikrer den nødvendige bæredygtighed? Hvorfor optager bæredygtighedsproblematikkerne ikke mange flere mennesker? Skyldes det at penge grundlæggende styrer vores liv og ambitioner? Er det fordi for mange går efter kortsigtede gevinster? Er det fordi vi er vanedyr, der ikke kan overskue eller tør at gå nye veje, fordi vi bilder os ind at det betyder vi må give afkald på livsnødvendige goder?

Men tænk om vi kunne finde andre værdier, som sammenhold, nærvær, fysisk velvære, kulturelle og i-materielle værdier! Det arbejder vi for i Øko-net – bl.a. ved at sætte Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på dagsorden i alle uddannelsesforløb – og meget gerne gennem de meget enkle og klare anvisninger, der ligger bag konceptet Balanceakten.

Kronologisk gennemgang af nogle danske folkelige bæredygtigheds-milepæle og initiativer de sidste 20 år

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (1994) – stiftelse af Øko-net
Grønt Landsskue (1995) – udstillinger og debatarrangementer om økologi og miljø
Kolding Manifestet. Skal tumperne redde verden – når nu de kloge ikke vil? (1998)
www.koldingmanifestet.dk
Økologiske Eksperimentelle Zoner (1999) – ØEZ-tillæg til Kolding Manifestet
ØKOTRÆF 2000 & DanmarksDeklarationen (2001) – erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
www.DanmarksDeklarationen.dk
Bæredygtighed i Grundloven (2003) – konferenceopfølgning på DanmarksDeklarationen
FN tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005) – opstart og www.ubu10.dk
Balanceakten – en kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2006)
www.balanceakten.dk og www.thebalancingact.info
Folkets Deklaration fra Klimaforum09 (2009) – under COP15 Klimatopmødet i København
http://declaration.klimaforum.org/da/declaration/danish
7 anbefalinger for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2010) – halvvejs i FN-tiåret
www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27
Omstilling NU – Appel om omstilling til en bæredygtig fremtid nu (2013). Nyt unge-netværk udgiver idekatalog med 16 samlede forslag, som kan inspirere til en bæredygtig omstilling.
www.facebook.com/OmstillingNU

Her følger kortere uddybende præsentationer af de fremhævede bæredygtigheds-milepæle og initiativer:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (1994)
I december 1993 udsendte miljøgruppen Aktiv Grøn Gruppe på Den frie Lærerskole indbydelsen, via det første nummer af Nyhedsbladet Øko-net, til det stiftende møde og weekend-seminaret for et nyt netværk. Overskriften var: Økologi for fremtiden – et møde for livet! Det foregik d. 21.-23. januar 1994 på Den frie Lærerskole i Ollerup, og med deltagelse af 170 mennesker fra hele landet blev det en flyvende start for det nye folkeoplysende netværk! I lederen i Nyhedsbladet Øko-net, nr. 4, sept. 1994, skrev vi om den omvendte Grundtvig: Grundtvig hev bønderne ind fra markerne, for at give dem ’livsoplysning’. I dag er vi alle så ’oplyste’, at vi har glemt håndværket – vi har glemt hvordan man gør når det skal blive til praksis. Vi har brug for ’den omvendte Grundtvig’ – så der igen kan blive noget både ’til hånden og til ånden’.
www.eco-net.dk

Grønt Landsskue (1995)
Øko-net var involveret i at skabe programmet samt reklamere for Grønt Landsskue, der blev afholdt på Brugsgård ved Randers. Det blev Danmarks første større grønne dyrskue, dog uden mange dyr, men rigtig mange spændende udstillinger og debat-arrangementer om bæredygtig udvikling. Der kom ca. 10.000 deltagere til Grønt Landsskue.
www.eco-net.dk/Blad/Bladene/Blad8F.html

Kolding Manifestet (1998)
Skal tumperne redde verden – når nu de kloge ikke vil?
– om demokrati, teknologi og bæredygtighed
I 1997 inviterede Øko-net til et debatmøde på Kolding Højskole under overskriften ”Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?” Det førte til det visionære manifest der udkom februar 1998.
www.koldingmanifestet.dk

Økologiske Eksperimentelle Zoner (1999)
I 1999 blev Kolding Manifestet fulgt op af et uddybende oplæg ved Claus Heinberg. geolog lic.scient. Oplægget blev udgivet i Øko-nets debatbog fra 1999: ”Økologi er på alles læber”, Forlaget Hovedland, hvori Kolding Manifestet også blev genudgivet. Selve oplægget var sat til debat på Økologisk Samling ’99 der blev afholdt som weekend-møde d. 8. – 10. oktober på Snoghøj Folkehøjskole.

ØKOTRÆF 2000 og DanmarksDeklarationen
(2000-2001)
DanmarksDeklarationen blev til i en folkelig proces, der kulminerede i et fire dages træf i august 2000: ØkoTræf2000 – læs mere om hele processen på hjemmesiden for ØkoTræf2000 (www.eco-net.dk/OkoTraef2000). D. 23. januar 2001 blev DanmarksDeklarationen (erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede) officielt overrakt til regeringen og Folketinget i Folketingets fællessal. Ved overrækkelsen holdt chefkonsulent Ulrick Moos en tale til miljø- og energiminister Svend Auken og formand for folketingets miljøudvalg Jørn Jespersen, der begge kvitterede med at takke for initiativet til DanmarksDeklarationen.
www.DanmarksDeklarationen.dk

Bæredygtighed i Grundloven (2003)
Grundlovsdag d. 5. juni 2003 afholdt Øko-net et debatmøde på Den fire Lærerskole med titlen: Miljø og natur i grundloven – skal bevarelse af naturgrundlaget og et rent miljø være grundlovsbestemte rettigheder og pligter?
Et referat fra debatmødet blev udgivet i Nyhedsbladet Øko-net nr. 53, juni 2003. Kan hentes som pdf på www.eco-net.dk
http://web.eco-net.dk/nyhedsblad/pdf/%C3%98ko-net_53.pdf

FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005)
På Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 udvidede man visionerne for bæredygtig udvikling. Og man understregede endnu engang, at uddannelse spiller en væsentlig rolle for at opfylde visionerne. Der blev derfor fremsat forslag om at etablere et internationalt tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Forslaget blev vedtaget på FN’s generalforsamling i december 2002. Perioden 2005-2014 blev udråbt til at være United Nations Decade of Education for Sustainable Development (ESD10).
www.ubu10.dk

Balanceakten – en kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2006)
Balanceakten inviterer og opfordrer alle Nordens uddannelses-institutioner m.v. til at tilslutte sig et nordisk samarbejde omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
De institutioner, der tilslutter sig, forpligter sig til at arbejde for 7 værdier og 3 konkrete mål.
De 3 overordnede mål, er at:
– Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis
– Institutionens drift er bæredygtig
– Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling
www.balanceakten.dk og www.thebalancingact.info

Folkets Deklaration fra Klimaforum09 (2009)
Systemforandring – ikke klimaforandring. Under klimatopmødet i København december 2009 blev der i DGI-byen afholdt et Klimaforum, der endte ud med en deklaration. Øko-net tilsluttede sig denne deklaration for en løsning af klimakrisen.
http://declaration.klimaforum.org/da/declaration/danish

7 anbefalinger for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
(2010)
Hold løfte og vis handling! Den 10. november 2010 præsenterede danske miljø- og udviklingsorganisationer fra 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling – en række anbefalinger om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til regeringen og folketinget, om initiativer i den sidste halvdel af FN-tiåret. Dette skete ved en dansk halvvejskonference som Øko-net afholdte på Christiansborg d. 10. november 2010.
http://www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27

Omstilling NU (2013)
Netværket Omstilling Nu består af engagerede unge med forskellige faglige baggrunde og kvalifikationer, der d. 23. februar 2013 var samlet til et seminar for at udvikle en fælles vision om bæredygtig omstilling.
Resultatet af seminaret er en appel, hvori de unge opfordrer landets folkevalgte politikere til at løfte blikket og erkende behovet for en grundlæggende systemforandring. Appellen indeholder også et idekatalog med 16 samlede forslag, som kan inspirere til en bæredygtig omstilling – både i økonomisk, social, etisk og miljømæssig forstand.
www.facebook.com/OmstillingNU

Sænk overliggeren og dyrk din have (et manifest for 2014)

Godt nytår – 2014 – til alle!
Her en meget læseværdig samfunds-analyse fra Jørgen Steen Nielsen i Information på året 2013s sidste dag.

Et manifest for hvad 2014 og fremtiden kommer til at handle om!
Bl.a. lokal fødevare produktion og modstandsdygtighed, i en Verden der går mod nye og større kriser (sorry Helle Thorning-Schmidt hvis det ødelægger dine visioner fra nytårstalen om at krisen er knækket) – som Dennis Meadows siger i artiklen:
“Vi har ikke fjernet en eneste af krisens grundlæggende årsager. De, der udløste krisen, har lobbyet og arbejdet for systemets beståen, og derfor bevæger vi os mod en ny krise. Demokratiet vil gå tabt mange steder, miljøet vil ændre sig dramatis, befolkningen vil skrumpe – det er, hvad jeg tror”. “Så hvor finder man håb? Ja, det lyder banalt, men hos dine venner, dine børn, din familie. Og hvis du er frustreret over at gøre ting uden at kunne se, at det nytter, så sænk overliggeren”.
“For at tale personligt: Jeg er stort set holdt op med at forelæse og skrive om alle disse ting. Jeg går i haven i stedet. Vi har etableret en fællesskabshave i mit lokalområde i New Hampshire. Det løser ikke verdens problemer, men det rummer enorm positive og konstruktive oplevelser for dem, der ikke før har haft denne mulighed.”

Læs hele analysen her:
http://www.information.dk/483407

Juletræet

JULETRÆET HAR INGEN RØDDER
MEN STJERNEN DEN SKINNER FOR DIG OG MIG

… en lille jule-tanke-hilsen, fra en der ikke er mere, men som snart hyldes igen, og nu også på Sydfyn – GLÆDELIG JUL til ALLE!

“Folk de gjorde nar, de gjorde andre til grin
her er der endelig en der er helt nede, lad os få ham længere ned
og når de så selv begynder at græde, og krokodilletårerne flød
og tiggeren han kom, ja så var der ingen der gav ham brød.
JULETRÆET HAR INGEN RØDDER
MEN STJERNEN DEN SKINNER FOR DIG OG MIG

Skal vi gå ind og se den nye western: alle skyder mod alle
– eller skal vi hellere gå på værtshus og drikke hele lortet op
men langt langt ude af mit vindue kan jeg se Barsebäck
mens ungen han ligger på gulvet og leger med sig selv.
JULETRÆET HAR INGEN RØDDER
MEN STJERNEN DEN SKINNER FOR DIG OG MIG

https://www.facebook.com/events/1439106069635755/

Happy Christmas (war Is Over)

So, this is Christmas
And what have you done?
Another year over
And a new one just begun

And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Christmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The road is so long

And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let’s stop all the fight

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
And a new one just begun

And so this is Christmas
We hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

War is over
If you want it
War is over
Now

Songwriters
Yoko Ono;John Lennon

KÆRE VEN,
og besøgende på min nye BLOG, netop startet på den specielle dato: 24.12.13 – også kendt som juleaften! Derfor skal mit første post også være en julesang, der har bid og vid. Håber ikke at forbrugsfesten tog dig i røven, og førte dig hen hvor du ikke har lyst at være, fx til at blive et monster af et stor forbrugende vestligt usolidarisk væsen, der oven i købet på denne højtidsaften kom til at foræde dig!

Nyd aftenen og lad os snarest efter gøre noget ved det  der skal gøres noget ved, gerne sammen i 2014 – for der er sådan set nok vi kan gøre noget ved – især hvis vi ikke skal fortsætte direkte ind i en accelererende klimakrise!

Glædelig jul og godt grønt nytår til alle!