Sænk overliggeren!

TANKER I ANLEDNINGEN AF ØKO-NET / NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING & PRAKSIS’s 20 ÅRS FØDSELSDAG & JUBILÆUM D. 23. JANUAR 2014. ET RUNDT HJØRNE DER GIVER ANDLEDNING TIL AT UDNÆVNE 2014 TIL “Aktions-år for FOLKEOPLYSNING & UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG OMSTILLING & UDVIKLING – HELE 2014”.

Øko-net blev født i kølvandet på Rio-topmødet for miljø og udvikling i 1992. Vi startede med en folkeoplysnings-vision – for uden oplysning og uddannelse vil det være en uendelig proces at stille om til bæredygtighed, for der vil forløbende komme nye til som ikke har lært og forstået retningen, som vi skal…

Som tiden går, er der nogen gange fokus på de ekstrem nødvendige tiltag for menneskehedens fremtidssikring – den var stor i optakten til Klimatopmødet COP15, der jo som bekendt blev afholdt i København i 2009. Efterfølgende blev den næsten helt væk, men et par effektive orkaner og en del oversvømmelser, har dog holdt live i kendskabet til den globale opvarmning og de klimatiske ændring, vi allerede ser, og især har i vente. Så måske er der ingen grund til bekymring, altså i forhold til den folkelige oplysning, på måske det vigtigste og mest problematiske vi bør handle omkring.

Men viden er jo ikke nok. Især hvis den ikke følges af handling. Dagbladet Information havde i den forbindelse et tankevækkende interview med Dennis Meadows den sidste dag i 2013. Meadows stod for 40 år siden i spidsen for arbejdet med rapporten ’Grænser for vækst’. I interviewet fortæller han om hvordan rapportens mest dystre scenarier faktisk er ved at blive virkelighed. Væksttrangen er ikke indbygget i vores gener, men den er blevet kernen i dagens økonomi. Dennis Meadows siger i artiklen:
“Vi har ikke fjernet en eneste af krisens grundlæggende årsager. De, der udløste krisen, har lobbyet og arbejdet for systemets beståen, og derfor bevæger vi os mod en ny krise. Demokratiet vil gå tabt mange steder, miljøet vil ændre sig dramatis, befolkningen vil skrumpe – det er, hvad jeg tror”. “Så hvor finder man håb? Ja, det lyder banalt, men hos dine venner, dine børn, din familie. Og hvis du er frustreret over at gøre ting uden at kunne se, at det nytter, så sænk overliggeren”. “For at tale personligt: Jeg er stort set holdt op med at forelæse og skrive om alle disse ting. Jeg går i haven i stedet. Vi har etableret en fællesskabshave i mit lokalområde i New Hampshire. Det løser ikke verdens problemer, men det rummer enorm positive og konstruktive oplevelser for dem, der ikke før har haft denne mulighed.”
Det kan anbefales at læse hele analysen her:
http://www.information.dk/483407

ET AKTIONS-ÅR FOR FOLKEOPLYSNING OM BÆREDYGTIGHED
I januar 2014 fylder Øko-net 20 år, og dette jubilæum skal fejres – i hele 2014 – dette starter ved en jubilæums-reception torsdag d. 23. januar – præcist 20 året for Øko-nets stiftelse ved stiftende møde på Den frie Lærerskole i Ollerup med 170 deltagere d. 21.-23. januar 1994 – indbydelsen lød den gang: ”Økologi for fremtiden” – et møde for livet!
Samtidig udnævner vi 2014 til et Aktions-år for FOLKEOPLYSNING & UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG OMSTILLING & UDVIKLING – HELE 2014 – og Øko-net vil over året stå bag en række arrangementer, herunder en landsdækkende Bæredygtig Debatstafet.
2014 er samtidig det sidste år i FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014), og i forhold til udviklingen og indsatsen på dette område har vi meget at indhente og at få sat i værk.

Skal det lykkes, at få den folkelige omstilling med, og altså ikke kun den teknologiske, hvor man samtidig råber på vækst, og kalder den grøn vækst, så må vi bygge på de erfaringer og styrker vi har, og her har Danmark/Norden det helt specielle som folkeoplysningen gennem snart 150 år har formet vores land og kultur.
Men traditionen og formen skal holdes vedlige. Og udvikles. Altså debat, dialog og uddannelse, skal gå i hånd med praksis og omstillings-praksis, som skal indlæres og udvikles. Og sådan vil det være fremover. Og alle skal være med, og det skal blive sjovt, sundt og gavnligt for mennesker og natur.
Dertil kommer den globale forståelse, og en mere retfærdig fordeling af goderne – således kommer vi heller ikke uden om en solidarisk udvikling, hvor vi I den vestlige verden mv. kommer til at gå ned i forbrug af ressourcer. Vi skal ud og finde andre værdier, og samtidig hjælpe den 3. verden i sin udvikling, med viden og læring.

Velkommen til en ny runde med folkeoplysning for bæredygtig Udvikling!

ORD FORKLARING:

Folkeoplysning er fordybelse og udvikling af kompetencer, som er demokratiskabende og skaber en sammenhængsskabende kraft i samfundet

Bæredygtig Udvikling handler om fremtiden, forvaltet nu! Om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og på et andet sted.
Eller man kan sige:
Bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig, økonomisk og social retfærdig fremtid – din, vores og deres fremtid.
Tager du stilling og handler, påvirker du udviklingen.
Gør du ikke, påvirker du den også!

INVITATIONEN & PROGRAMMET til 20 års jubilæums-receptionen for Øko-net kan downloades her, inkl. sidste nyt fra Øko-net, Januar 2014:
http://web.eco-net.dk/home/NytEco-net_januar2014.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.